Czym jest wychowanie?

Czym jest wychowanie?

Wychowanie w życiu każdej jednostki ludzkiej jest bardzo ważne. Przygotowuje i nakierowuje człowieka. Wychowanie to całokształt wpływu na człowieka, który ma miejsce praktycznie od jego narodzin, aż po śmierć. Wychowanie…