Czym jest wychowanie?

Czym jest wychowanie?

Wychowanie w życiu każdej jednostki ludzkiej jest bardzo ważne. Przygotowuje i nakierowuje człowieka. Wychowanie to całokształt wpływu na człowieka, który ma miejsce praktycznie od jego narodzin, aż po śmierć. Wychowanie człowieka zaczyna się od pierwszych dni życia.

Dzieci są bardzo podatne na kształtowanie ich psychiki. Ukształtowanie moralne i umysłowe człowieka zatem zaczyna się od najmłodszych lat. Ważne jest zatem, aby młodemu człowiekowi zapewnić odpowiednie wychowanie już na pierwszym etapie jego rozwoju, a mianowicie w wieku przedszkolnym. Wychowanie uzależnione jest od bardzo wielu czynników, nawet takich jak ustrój państwa, wartości powszechne panujące w społeczeństwie i powszechnie uznawane za „dobre”/akceptowalne/poprawne. Ustrój ekonomiczny ma również bardzo duży wpływ na sposób wychowania dzieci w danym narodzie. Czynniki społeczno-ustrojowe i ekonomiczne są jednymi z najważniejszych czynników wpływających na wychowanie.

Wychowanie przedszkolne, czyli proces wychowania człowieka od najmłodszych lat
Wychowanie przedszkolne jest bardzo ważnym procesem, w którym powinno uczestniczyć każde dziecko. Przedszkole jest miejscem, w którym dziecko ma styczność z ogółem norm i celów, które uznawane są za społecznie pożądane. Wychowanie przedszkolne w Rzeczypospolitej Polskiej jest gwarantowane dzieciom, które ukończyły 5 lat. Pięcioletnie dzieci w Polsce, zgodnie z ustawowym prawem, mają zagwarantowane miejsce w placówce przedszkolnej (dokładnie w gminnym przedszkolu). Przyjmowane są niezależnie od procesu rekrutacji, jaki dana placówka przedszkolna ogłosi.

Wychowanie przedszkolne w praktyce

Wychowanie przedszkolne polega przede wszystkim na:

  • zapewnieniu dzidziom niezbędnej opieki;
  • zapewnieniu dziecko indywidualnego rozwoju;
  • wypełnianiu podstaw programowych narzuconych przez państwo w kwestiach edukacyjnych;
  • przygotowaniu dzieci do rozpoczęcia dalszej,. zintegrowanej edukacji szkolnej (dziecko zanim pójdzie do szkoły, musi spędzić rok w przedszkolu);
  • przygotowaniu dzieci do życia w społeczeństwie (asymilacja);
  • kształtowaniu u dzieci pożądanym umiejętności (jak na przykład: czytanie, pisanie, liczenie itp.);

Wychowanie przedszkolne powinno być bardziej upowszechniane. Państwo powinno każdego roku przeznaczać odpowiedni budżet na modernizację przedszkoli. Trzeba mieć na uwadze, że żyjemy w świecie, który podległa ciągłym zmianom. Inwestycja w żłobki i przedszkola powinna być bardzo ważną kwestią dla państwa polskiego, bowiem to właśnie w przedszkolach, najmłodsi obywatele kształtują swoje poglądy, cele, wartości itd. Niewątpliwym jest fakt, że wychowanie przedszkolne jest bardzo istotne w kształtowaniu późniejszej sylwetki/psychiki człowieka. Obecnie w Polsce mamy do czynienia z sytuacją rozwoju i rozpowszechnienia przedszkoli prywatnych, które mają bardzo ciekawe oferty edukacyjno-wychowawcze. Są coraz częściej wybierane. Nawet częściej niż przedszkola publiczne, które nadal nie są odpowiednio dofinansowane i często nie wychodzą na przeciwko oczekiwaniom rodziców, którzy wysyłają swoje dzieci do przedszkoli.

Więcej informacji

Sprawdź Niepubliczne przedszkole Warszawa na stronie npjs.warszawa.pl – dowiedz się więcej o ofercie edukacyjnej

Leave a comment

Send a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *