Jak właściwie dbać o finanse w firmie?

Każdy przedsiębiorca kieruje się jednym celem. Ma generować przychody, aby móc realizować misję i wizję firmy. Niestety polskie firmy coraz częściej dochodzą do problemu braku płynności finansowej. Dlatego warto wiedzieć, jak dbać o finanse w firmie. Wiele polskich firm zostało zmuszonych do zaakceptowania dłuższych terminów płatności, co działa negatywnie.

Znaczenie odpowiedniej dokumentacji

Podstawą zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest dokumentowanie nawet najmniejszych wydatków lub przychodów. Umożliwia to prawidłowe przygotowanie rachunku zysków i strat. Ważne jest również odpowiednie archiwizowanie tych dokumentów. Szczegółowy opis i katalogowanie wszystkich faktur jest podstawą dobrze funkcjonującego biznesu. Dzięki temu nie będziemy mieli problemów ze znalezieniem odpowiednich dokumentów w przypadku kontroli lub utworzenia np. roczne bilanse.

Zalety analizy danych

Prowadząc własną działalność gospodarczą, nie możemy zapominać o wyciągnięciu wniosków z otrzymywanych raportów. Przede wszystkim należy zwracać uwagę na raporty dotyczące sprzedaży. Na ich podstawie możemy określić dynamikę finansową firmy, która jednoznacznie określa, czy nasza działalność jest dochodowa, czy zaczyna generować straty. Warto również przeanalizować opłacalność naszej firmy. Spójrzmy na opłacalność danego projektu, poszczególnych działów i całej firmy. To najprostszy sposób ochrony przed kryzysem finansowym.

Korzyści bezpieczeństwa finansowego

Przedsiębiorcy mogą chronić finanse firmy na wiele sposobów. Jednym z podstawowych zabezpieczeń jest wykorzystanie przedpłaty. Takie rozwiązanie pozwala na znaczne zmniejszenie strat związanych z brakiem terminowej zapłaty za wykonaną usługę lub wysłany produkt. Przydaje się również wdrożenie systemu monitorowania faktur. Polega to na ciągłym monitorowaniu stanu należności, a także na przypominaniu klientom o zbliżającym się terminie płatności faktury. Ale każdy przedsiębiorca powinien pamiętać, że podstawą jest określenie jasnych zasad płatności i egzekucji należności. Przed podpisaniem umowy porozmawiajmy z naszym klientem. Jeśli deklaruje, że dany termin płatności jest dla niego za krótki, rozważmy jego przedłużenie. Jeżeli mimo takich działań zapobiegawczych nie otrzymamy należnej zapłaty w terminie, nie warto odkładać rozpoczęcia procesu windykacji.

Zwrot kosztów odzyskiwania należności

Zgodnie z obowiązującą dyrektywą UE w sprawie opóźnień w płatnościach, możemy ubiegać się o zwrot kosztów windykacji. Aby ubiegać się o rekompensatę, wierzyciel nie musi wykazać, że faktycznie poniósł koszty odzyskiwania należności. Należy również podkreślić, że możemy żądać większej rekompensaty. Jeżeli koszty odzyskiwania przekraczają kwotę stałego odszkodowania, wierzyciel ma możliwość uzyskania zwrotu kosztów za pośrednictwem sądów.

W celu zapewnienia odpowiedniego przepływu środków w naszej firmie, powinniśmy przede wszystkim szczegółowo przeanalizować wszystkie przekazane nam sprawozdania finansowe. Nie możemy zapomnieć o należytym udokumentowaniu wszystkich wpływów i wydatków.

Leave a comment

Send a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *